Baidu PC Faster

Home:

ป้ายโฆษณาของ Baidu

EnterService

 

Join Date: 2013-03

Posts: 1

OS : unkown Version:
 

เรียน เจ้าหน้าที่ Baidu

เนื่องจากกระผมเปิดร้านคอมพิวเตอร์อยู่ที่ต่างจังหวัด ให้บริการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ ทางร้านจะแนะนำและเลือกติดตั้งโปรแกรมของทาง Baidu ให้กับลูกค้าอยู่เสมอๆ เมื่อวันหลายวันก่อนได้มีโอกาสเห็นป้ายโฆษาของทาง Baidu จึงคิดว่าอยากได้มาติดไว้ที่ร้าน เพื่อเป็นการโฆษณาโปรแกรมไปด้วยในตัวและเพื่อความน่าเชื่อถืออีกส่วนหนึ่งด้วย ไม่ทราบว่าทางร้านจะหาป้ายโฆษณาเหล่าได้ได้จากช่องทางไหนบ้าง หรือว่าทาง Baidu มีบริการจัดส่งให้ด้วย จึงเรียนมาสอบถามละเอียดในส่วนนี้ครับ

ขอบคุณมากครับ
EnterService
Tel. 056-271018
enterservice2012@gmail.com

2013-03-12 13:36:40

EnterService

 

Join Date: 2013-03

Posts: 1

#1

เงียบ...สงสัยไม่ช็อต

`
Reply Reply With Quote 2013-03-16 12:30:16

Post a reply

Login

Sign Up

Baidu Antivirus